SVK & CZ: PROJEKT UČIME ANGLIČTINU PÚTAVO A EFEKTÍVNE

 • Aké je poslanie projektu?

   
  Poslaním projektu je zvýšiť kvalitu výučby angličtiny pre deti na školách a poskytnúť učiteľom angličtiny na ZŠ a JŠ, ktorí učia deti od 5/6 - 11 rokov inšpiráciu, formu a hodnotný zdroj podkladov pre výučbu a učenie angličtiny.
 • Kto sa môže do projektu zapojiť?

  1. základné školy, ktoré už vyučujú, alebo plánujú vyučovať angličtinu od prvého / tretieho ročníka
  2. jazykové školy, ktoré sa zameriavajú / realizujú výučbu jazykov pre deti
  Aby sa škola mohla zapojiť do projektu musí mať samozrejme učiteľa / lektora angličtiny, s ktorým má pracovnú zmluvu, dohodu o spolupráci, dohodu o budúcej spolupráci a pod...
  Tento učiteľ sa zúčastní tréningu - viď bod Fázy projektu.
   
  Požiadavky na učiteľov / lektorov, ktorí môžu byť do tréningu prijatí:
   
  • ukončené VŠ vzdelanie min. 1. stupňa v odbore angličtina
  • alebo min. základná štátna jazyková skúška
  • alebo medzinárodný jazykový certifikát z angličtiny min. úroveň B1
  • native speaker
  • škola môže vyslať do tréningu aj študenta angličtiny 2. stupňa VŠ, s ktorým spolupracuje
  Počet škôl, ktoré je možné do projektu prijať je limitovaný.
 • Fázy a termíny projektu

   

  1. Vytvorenie komunity škôl, ktoré absolvujú základný tréning. 

  2. Po úspešnom absolvovaní tréningu bude nasledovať licenčný proces a zavedenie do praxe, pričom termín zavedenia je stanovený individuálne podľa možností jednotlivých škôl, so začiatkom školského roka, polroku, semestra a pod..

  3. Kontinuálna podpora formou ďalšieho vzdelávania, prístupu k platforme učebných materiálov (zvukových, obrazových, softvérových, printable) a marketingová podpora.

  Termíny projektu

  • Realizácia prvej fázy - prvý cyklus: šk. rok 2017/18
  Tréning učiteľov pre ČR: 24. a 25. listopad 2017, Praha
  Tréning učiteľov pre SR: 9. a 10. jún 2018, Nitra
   
  • Realizácia druhej fázy - prvý cyklus: od januára / ledna 2018 a individuálne podľa výsledkov tréningu a možností  jednotlivých škôl
 • Materiálová platforma

   

  Pre prvý cyklus projektu bola ako materiálová platforma vybraná Genki English, ktorá získala akreditáciu Language Product a má odporúčaciu doložku MŠVVaŠ. Podrobný popis nájdete tu.

   
 • Hodnoty pre školu a investície

   
  1) Hodnoty, ktoré škola získa:
   
  • školy zapojené do projektu získajú po úspešnom absolvovaní tréningu licenciu v hodnote 590 EUR, táto licencia školu oprávňuje na používanie názvu licenciovaná GE škola, umožňuje jej re-selling niektorých materiálov študentom, škola má marketingovú podporu a pod.
  • kompletné a efektívne učebné materiály, ktoré učiteľom ušetria množstvo času  a umožnia im venovať sa na hodine čo najviac priamo reálnej výučbe
  • doživotné bezplatné členstvo a prístup k platforme nových a aktualizovaných materiálov na výučbu
  • formu výučby, ktorá je zaujímavá, pútavá a hlavne s výslednými reálnymi komunikačnými zručnosťami žiakov
  • formu výučby, ktorá je moderná, využíva audio/video/softvér/tlačené materiály a do značnej miery aj ekologická
  • formu výučby, ktorá podporuje aktívne používanie jazyka a tvorivosť žiakov
  • formu výučby, ktoré je vhodná aj pre integrované triedy
  • zvýhodnené vložné na tréning
  2) Investícia školy
   
  Investícia školy predstavuje zakúpenie materiálovej platformy (Setu) + vložné na tréning pre učiteľa/ľov.
   
 • Prihlásenie školy do projektu do 31. 08. 2017

   

  Kompletné prihlásenie školy projektu zahŕňa:

  1. odoslanie prihlášky do projektu
  2. po jej schválení a prijatí školy do projektu úhrada investície školy do 5 dní a to:

  a) členovia IALF: 369 EUR/Set + zvýhodnené vložné na tréning 99 EUR/1 učiteľ

  b) ostatné školy: 369 EUR/Set + zvýhodnené vložné na tréning 125 EUR/1 učiteľ 

 • Prihlásenie školy do projektu 01. 09. - 15. 09. 2017

   

  Kompletné prihlásenie školy projektu zahŕňa:

  1. odoslanie prihlášky do projektu
  2. po jej schválení a prijatí školy do projektu úhrada investície školy do 5 dní a to:

  a) členovia IALF: 369 EUR/Set + zvýhodnené vložné na tréning 119 EUR/1 učiteľ

  b) ostatné školy: 369 EUR/Set + zvýhodnené vložné na tréning 145 EUR/1 učiteľ 

 • Prihlášky po 15. 09. 2017

   

  Od 16. 09. 2017 je možné ešte doprihlásiť ďalšieho učiteľa / učiteľov na tréning na tejto stránke.

  Škola si může uplatniť zvýhodnené vložné o 20 EUR z aktuálneho vložného uvedeného na danej stránke a to tak, že v online registrácii uvedie do políčka "Poznámka" kód, ktorý jej bol pridelený po prijatí do projektu.

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU