O IALF

 

IALF = International Association of Language Fans

Poslaním združenia je združovanie fyzických a právnických osôb, ktoré sa zaoberajú a zaujímajú o jazyky, jazykové vzdelávanie a iné jazykové činnosti a aktivity.

 

Ciele a činnosti združenia sú:

 

  • prispievať k zvyšovaniu povedomia o potrebe učenia sa slovenčiny a cudzích jazykov,
  • spolupracovať s podobnými tuzemskými a zahraničnými inštitúciami,
  • podporovať rozširovanie odborných informácií, výmenu skúseností a poznatkov v oblasti jazykového vzdelávania,
  • poskytovať informácie o jazykových skúškach, certifikátoch a možnostiach štúdia jazykov,
  • podporovať zaujímavú, pútavú, motivačnú formu výučby jazykov,
  • realizovať vlastné verejno-prospešné podujatia, súťaže zamerané na podporu učenia sa cudzích jazykov
  • poskytovať online učebné materiály v oblasti jazykového vzdelávania
  • organizovať vzdelávacie kurzy, semináre, prednášky v oblasti cudzích jazykov
  • organizovať a vysielať dobrovoľníkov
  • udeľovať medzinárodnú akreditáciu pre jazykové projekty, produkty a inštitúcie

 

CHCEM SA STAŤ ČLENOM

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode