Dobrovoľník v IALF

 

Rada, rád sa venuješ deťom a aktivitám s ľuďmi?

Páči sa ti prednes a divadlo? Nové nápady?

Bavia ťa jazyky - nie sú podmienkou :-)?

 

Staň sa našim dobrovoľníkom, alebo aj ambasádorom

v tvojom kraji, meste!

 

Čo ti ponúkame?

 
 • zážitky a inšpirácie
 • skúsenosti v oblasti práce s deťmi a s ľuďmi
 • skúsenosti s organizovaním podujatí
 • skúsenosti s tímovou prácou a time management-om
 • rozvoj komunikačných a prezentačných schopností
 • kontakt s jazykmi ...
 
Projekty, pre ktoré hľadáme dobrovoľníkov a na ktorých spolupracujeme s dobrovoľníkmi, sú uverejnené na tejto stránke (otvorí sa v novom okne)..

 

Koho hľadáme?

 

Otvorené, nadšené duše so zodpovedným prístupom k plneniu úloh, schopné flexibilne konať, srdečne a ústretovo sa správajúce voči deťom aj dospelým, so zmyslom pre time management a tímovú prácu, tvorivé a pozitívne.

Znalosť jazykov je vítaná, nie je však podmienkou - radi ťa „nakazíme“ :-).

(študenti pedagogiky, jazykov ...; nezamestnaní; aktívni dôchodcovia; každý, kto rád aktívne priloží ruku k dielu ....)

 

Aké sú formy spolupráce pre dobrovoľníkov?

 

    A. jednorazové výpomoci na podujatiach

 • registrácia účastníkov, zapisovanie výsledkov, vyhlasovanie výsledkov, vypisovanie certifikátov o účasti
 • príprava občerstvenia pre poroty (varenie kávy/čaju, prinesenie pochutín na stoly poroty)
 • fotografovanie účastníkov podujatia a upload fotografií na fb stránku podajatia, vytvorenie slideshows
 • moderovanie krajských finále (čiže nielen privítanie účastníkov a následné čítanie mien, ako majú predstupovať, ale "viesř" finále formou moderovanej akcie). 

 

       B. dlhodobá pravidelná spolupráca 

 • administrovanie fb stránok podujatií
 • písanie online pr článkov o podujatiach
 • online vyhľadávanie potencionálnych partnerov na spoluprácu
 • administratívna výpomoc pri príprave podkladov na podujatia
 
 Neváhaj sa u nás zaregistrovať ako dobrovoľník
 
 
 
Ako odmeňujeme našich dobrovoľníkov?

 

Okrem skúseností a zážitkov ponúkame našim dobrovoľníkom nasledovné možnosti a odmeny:

 • bezplatné členstvo v IALF, typ Junior, Adult alebo ProAdult (v závislosti od veku a ovládania jazykov), ktoré ti umožňuje využívať všetky bonusy daného členstva 
 • v prípade záujmu ti vieme vystaviť potvrdenie o úlohách, ktoré si vykonával vhodné do CV
 • bonusové poukážky k narodeninám od partnerov IALF
 • ak nás ešte niečo napadne, doplníme :)
 

 

Kódex IALF dobrovoľníka

 
 1. Prihlásenie sa a vykonavanie funkcie dobrovoľníka v IALF je výhradne slobodným rozhodnutím záujemcu.

 2. Dobrovoľník je povinný konať čestne, zodpovedne a uvedomelo vo všetkých úlohách, ktorými je povertený a šíriť dobré meno združenia.

 3. Dobrovoľník je viazaný mlčanlivosťou o interných záležitostiach a údajoch IALF, s ktorými príde do kontaktu.

 4. Dobrovoľník nemá oprávnenie konať v mene združenia, pokiaľ nie je ambasádorom združenia a nemá na to písomné a potvrdené povolenie s uvedením konkrétnej veci, v ktorej má konať. 

 5. Dobrovoľník súhlasí so spracovaním svojich údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov na účely dobrovoľníckej spolupráce s IALF. Zároveň súhlasí s prípadným fotografovaním a videodokumentáciou svojej osoby počas podujatí, ktorých sa zúčastní ako dobrovoľník IALF.

 6. Porušenie kódexu dobrovoľníka IALF má za následok ukončenie spolupráce s dobrovoľníkom.

 
Registruj sa za dobrovoľníka IALF TU

 

IALF, o. z. je registrovaným schváleným členom Centra dobrovoľníctva.

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode