IALF Projects

  
FOR CHILDREN AND TEENAGERS
 

We created all these projects and we are the only owners of licenses and all the rights for them.

 

- languages through poetry, prose and drama for children and teenagers from 4 to 19
- active for Slovakia, looking for partners in other countries
jazyky cez poéziu, prózu a drámatizáciu pre deti a tínedžerov od 4 do 19 rokov; aktívne pre Slovensko - Jazykový kvet viac...
- looking for organizer in Czech Republic and Poland - interested, pls contact us to jazykove(at)gmail.com
 

- create your own dictionary, project for children from 6; since the school year 2016/17 it is an international project for Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary; more... 

- vytvor vlastný slovník, projekt pre deti od 6 rokov; od šk. roku 2016/17 je to medzinárodný projekt pre Slovensko, Česko, Poľsko a Maďarsko; viac...

 

- language competition for teams in language "triathlon" ; participants are accepted from Slovakia, Czech Republic, Poland and Hungary; more... 

- jazyková súťaž opre trojčlenné tímy v jazykovom "trojboji"; účastníci sú prijímaní zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska; viac...

 

 

WITHOUT AGE LIMITS

       BEZ VEKOVÉHO OBMEDZENIA 

- oslava Dňa jazykov (Chain pre tímy z MŠ, ZŠ, SŠ a JŠ a kvízy pre verejnosť); aktívne pre Slovensko; viac... 

 

 

OCENENIA | AWARDS

IALF IS RUNNING:

ialf.org

languagerelay.eu

languageapple.eu

jazykovevzdelavanie.sk

jazykovykvet.sk

mszr.webnode.sk

edlslovakia.webnode.sk

 

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode