2015 - Zápisnica

 

Dátum konania: 20. február 2015

Miesto konania: online konferenčná schôdza

 

Program:

1. Zhodnotenie výsledkov za rok 2014.

2. Stanovanie cieľov združenia pre rok 2015.

3. Diskusia

 

Zasadnutie otvoril a viedol riaditeľ o. z..

 

AD 1

Prítomní členovia združenia boli oboznámení s výsledkami združenia za predošlý kalendárny rok.

 

AD 2

Prítomní členovia stanovili pre rok 2015 nasledovné ciele združenia:

1) Pokračujúci proces - vytváranie databázy dobrovoľníkov a koordinátorov pre realizáciu súťaže Jazykový kvet a projektov združenia.

2) Vytvorenie jedného produktu z rady Language Fan pre Language Flower Fund, skrátene LFF.

3) Realizácia príslušných fáz projektov združenia (Jazykový kvet; Môj slovník z reality; EDL Slovakia; Jazyková štafeta; ocenenie NAJ JŠ). 

4) Vyhľadávanie partnerov na spoluprácu, vymenovanie nových ambasádorov združenia.

5) Príjímanie nových členov združenia.

 

AD 3

Riaditeľ združenia bude informovať výkonný výbor o najbližšom zasadnutí výkonného výboru.

 

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode