2014 - Výročná správa

Dátum spracovania: február 2015

Správa o činnosti za rok 2014

 

Pre rok 2014 boli stanovené nasledovné ciele:

1) Pokračujúci proces - vytváranie databázy dobrovoľníkov a koordinátorov pre realizáciu súťaže Jazykový kvet a projektov združenia.

2) Vytvorenie jednej predajnej jazykovej publikácie –suma z predaja bude vložená do fondu súťaže Jazykový kvet (Language Flower Fund, skrátene LFF).

3) Realizácia príslušných fáz projektov združenia (Jazykový kvet; Môj slovník z reality; EDJ Slovakia; Jazyková štafeta; semináre pre učiteľov; ocenenie NAJ JŠ). 

4) Vyhľadávanie partnerov na spoluprácu a započatie spolupráce. 

5) Príjímanie nových členov združenia.

 

Realizácia naplánovaných cieľov prebehla nasledovne:

 

Pre vytváranie databázy dobrovoľníkov bola vytvorená sekcia na stránke s informáciami o dobrovoľníctve v IALF a možnosťou prvotnej registrácie za dobrovoľníka.

Bol vytvorený zošit z rady produktov Language Fan a tiež náušnice rovnakej rady pre podporu súťaže Jazykový kvet.

Podarilo sa nadviazať spoluprácu s osemnástimi novými inštitúciami.

Súťaž Jazykový kvet - realizácia ročníka 2014 a prípravná jesenná fáza ročníka 2015 - úspešne zrealizované.

Vyhodnotenie projektu Môj slovník z reality 2014 a príprava ročníka 2015 - úspešne zrealizované.

Vyhodnotenie ocenenia NAJ JŠ 2014 a príprava NAJ JŠ 2015 - úspešne zrealizované.

Reorganizácia a príprava Jazykovej štafety - pokračuje aj v roku 2015.

Príprava a realizácia EDJ Nitra 2014 - úspešne zrealizované. 

Realizácia jesenného semináru pre učiteľov Jazykového kvetu - úspešne zrealizované.

Prijímanie nových členov združenia, pričom učitelia Kvetu z predošlých ročníkov mali špeciálnu možnosť získať free doživotné členstvo ProAdult - úspešne zrealizované.

 

 

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode