2013 - Výročná správa

 

Dátum spracovania: február 2014

 

Správa o činnosti za rok 2013

 

V roku 2013 sa konalo zasadnutie členskej schôdze občianskeho združenia IALF.

Na zasadnutí boli zrealizované a stanovené nasledovné body:

 1. Zvolenie orgánov a štatutárneho zástupcu združenia - úspešne zrealizovné.
 2. Založenie účtu združenia - zrealizované s oneskorením.
 3. Vytvorenie databázy dobrovoľníkov a koordinátorov pre realizáciu súťaže Jazykový kvet - úspešne započaté a proces bude pokračovať aj v roku 2014.
 4. Vytvorenie zoznamu konkrétnych foriem možnej podpory súťaže Jazykový kvet od potencionálnych darcov, sponzorov, spolupracovníkov - úspešne vytvorené a zverejnené.
 5. Vytvorenie odbornej sekcie pre správu prostriedkov a darov určených konkrétne pre projekt súťaže Jazykový kvet pod názvom Language Flower Fund (skrátene LFF) - úspešne vytvorené.
 6. Vytvorenie dvoch predajných jazykových publikácií – suma z predaja bude vložená do fondu súťaže Jazykový kvet (Language Flower Fund, skrátene LFF) - úspešne vytvorené a uverejnené na predaj.
 7. Členská schôdza odsúhlasila logo združenia, logá jednotlivých foriem členstva a webstránky združenia www.ialf.org a www.fb.com/ialf.org.

Realizácia projektov združenia

 1. Súťaž Jazykový kvet - realizácia ročníka 2013 a prípravná jesenná fáza ročníka 2014 - úspešne zrealizované.
 2. Vyhodnotenie projektu Môj slovník z reality 2013 a príprava ročníka 2014 - úspešne zrealizované.
 3. Vyhodnotenie ocenenia NAJ JŠ a NAJ JP 2013 a príprava NAJ JŠ ročníka 2014 - úspešne zrealizované.
 4. Reorganizácia a príprava Jazykovej štafety - neukončené a pokračuje aj v roku 2014.
 5. Príprava a realizácia EDJ Nitra 2014 - úspešne zrealizované.
 6. Realizácia jesenného online semináru pre učiteľov Jzykového kvetu - úspešne zrealizované.

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode