Become a member

You can become a member of IALF as an individual fan of languages as well as an organization, company, etc..
Every membership type includes certain rights, benefits, discounts, bonuses which are published and updated in membership sections.

Become a member applying through the official form which you can download in the section of the membership you choose. Fill in the application completely, print, sign and stamp it (organization), and send it to our address, or apply online.

You will receive the answer to your application for membership via e-mail within three weeks including the data for paying the membership fee. Then you will receive your membership certificate and logo within 15 working days.

We reserve the right not to accept the application for membership without giving any reason.

Staňte sa členom

Členom IALF sa môžete stať ako individuálny fanúšik jazykov alebo ako organizácia, firma a pod..

Každý typ členstva zahŕňa určité práva, výhody, zľavy, bonusy, ktoré sú uverejnené pri jednotlivých typoch členstva a sú aktualizované na tejto stránke.

O členstvo žiadate prostredníctvom oficiálneho tlačiva, ktoré si stiahnete pri zvolenom type členstva. Žiadosť kompletne vyplňte, vytlačte, podpíšte a opečiatkujte (organizácie) a odošlite na poštovú adresu, alebo požiadajte o členstvo online.

Odpoveď na Vašu žiadosť o členstvo obdržíte v priebehu do cca troch týždňov e-mailom vrátane údajov pre úhradu členského poplatku. Následne do 15 pracovných dní obdržíte členský certifikát a logo.

Vyhradzujeme si právo neschváliť členstvo bez udania dôvodu.

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a free websiteWebnode