Language Flower Fund (LFF) is a fund which was founded to manage the financial, material and other forms of support of the language competition "Language Flower".

"Language Flower" is a competition in foreign languages in poetry&prose and drama for children and teenagers from 4 to 19.

Please, do not hesitate to contact us if you would like to support in any way this beautiful meaningful competition.

More information about the competition is available in here.

Language Flower Fund (LFF - Fond Jazykového kvetu) bol vytvorený ako organizačná zložka združenia s cieľom spravovať finančnú, materiálnu a iné formy podpory súťaže "Jazykový kvet".

"Jazykový kvet" je súťaž v cudzích jazykoch v poézii&próze a dráme pre deti a tínedžerov od 4 do 19 rokov.

Ak máte záujem podporiť túto krásnu a zmysluplnú súťaž akoukoľvek formou (finančne, materiálne, službou), neváhajte nás kontaktovať. 

Viac informácií o súťaži nájdete tu.

 

KONKRÉTNE FORMY PODPORY LANGUAGE FLOWER FUND (LFF)

 

Ak patríte k pozitívne mysliacim ľuďom, ktorí hľadajú cestu, ako sa zmysluplné projekty robiť dajú a páči sa vám súťaž Jazykový kvet, budeme radi, ak sa súťaž rozhodnete podporiť. Nižšie uvádzame konkrétne formy možnej podpory.

 

A. FINANČNÁ PODPORA 

 

 

Venujte svoj finančný príspevok v akejkoľvek výške a staňte sa donorom Jazykového kvetu - viď tlačítko "Donate" vľavo. 

Ak chcete mať oficiálny certifikát donora Jazykového kvetu, zvoľte tlačítko "Donate - certifikát donora". Certifikát donora obdržíte elektronicky na vami zadanú e-mailovú adresu v priebehu cca 14 dní.  

Môžete sa stať aj oficiálnym sponzorom súťaže uvádzaným na všetkých výstupoch daného ročníka súťaže - kontaktujte nás.

 

 

Súťaž podporíte aj zakúpením si produktov označených logom Language Fan, z ktorých je zisk určený na súťaž.   

Produkty nájdete tu.

Language Fan produkty oznacene tymto logom su na porpdoru Jazykoveho kvetu a Jazykovej strafety

 

B. PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA FORMOU POSKYTNUTIA SLUŽIEB

 

Ako protihodnotu k poskytnutým službám vám vieme ponúknuť uvádzanie vášho loga a odkazov na výstupoch súťaže.

 

Môžete nás podporiť poskytnutím:

- služby za reklamu a to vytvorením online systému pre prihlasovanie súťažiacich

- priestorov na realizáciu súťaže – krajské mestá

- fotografickými službami počas jednotlivých kôl súťaže a následným dodanín fotografií na CD – krajské semifinálové a finálové kolá a celoslovenské finále

- videodokumentácie počas jednotlivých kôl súťaže a následným dodaním spracovaných videí – krajské semifinálové a finálové kolá a celoslovenské finále

- grafického zhotovenia posteru súťaže

- uverejnenia grafickej inzercie a článku o súťaži vo vašom časopise, novinách, webstránke počas prihlasovacej fázy súťaže (jeseň) a realizačnej fázy (jar nasledujúceho roka)

- uverejnenia informácie o súťaži vo vašom rádiu, televízii počas prihlasovacej fázy súťaže (jeseň) a realizačnej fázy (jar nasledujúceho roka)

- tlače knižky z daného ročníka súťaže

- dopravy pre súťažiacich do krajských miest a na SR finále

- ubytovania bezplatne alebo so zľavou pre súťažiacich na SR finále

- občerstvenia a stravy so zľavou pre súťažiacich na SR finále

- doručovania poštových zásielok

- výroby pier s názvom súťaže

Kontaktujte nás

 

C. PARTNERSKÁ SPOLUPRÁCA FORMOU POSKYTNUTIA PRODUKTOV, VECNÝCH DAROV

 

Ako protihodnotu za venované produkty vám vieme ponúknuť uvádzanie vášho loga a odkazov na výstupoch súťaže.

 

Môžete nás podporiť venovaním:

- kancelárskeho papiera, skicárov a obálok A5 a A4

- farebného tvrdého papiera v oranžovej a teplej žltej farbe

- odmien pre súťažiacich – jazykové knižky a publikácie (beletria v cudzom jazyku, knižné slovníky, cvičebnice a pod.), poukazy na vykonanie jazykových skúšok, predplatné jazykových časopisov, jazykové hry, usb kľúče, tablety, notebooky, lopty, sladkosti a pod.

- minerálok a džúsov ako občerstvenia pre súťažiacich

Kontaktujte nás

 

D. POMOC PRI REALIZÁCII SÚŤAŽE - DOBROVOĽNICTVO

 

 

Rada, rád sa venuješ deťom a aktivitám s ľuďmi?

Páči sa ti prednes a divadlo?

Bavia ťa jazyky?

 

Staň sa našim dobrovoľníkom, alebo aj ambasádorom

v tvojom kraji, meste!

 

Čo ti ponúkame?

  • zážitky a inšpirácie
  • skúsenosti v oblasti práce s deťmi a s ľuďmi
  • skúsenosti s organizovaním podujatí
  • skúsenosti s tímovou prácou
  • kontakt s jazykmi ...

 

Koho hľadáme?

 

Otvorené, nadšené duše so zodpovedným prístupom k plneniu úloh, schopné flexibilne konať, srdečne a ústretovo sa správajúce voči deťom aj dospelým, so zmyslom pre time management a tímovú prácu, tvorivé a pozitívne.   

Znalosť jazykov je vítaná, nie je však podmienkou - radi ťa „nakazíme“ :-).

(študenti pedagogiky, jazykov, nezamestnaní, aktívni dôchodcovia...)

 

Neváhajte sa u nás zaregistrovať ako dobrovoľník.
******************************************************
Fond Jazykového kvetu (LFF) môžete podporiť aj kliknutím na reklamu na tejto stránke.
Ďakujeme - Thank you!


STAŇTE SA DONOROM JAZYKOVÉHO KVETU A VENUJTE DO LFF ĽUBOVOLŃÚ SUMU

STAŇTE SA DONOROM JAZYKOVÉHO KVETU - CERTIFIKÁT DONORA

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a website for freeWebnode