IALF MEMBERSHIP

 • COORDINATOR OF MEMBERSHIP

   

  COMPENTENCE CONTACT DETAILS
     
  COORDINATOR
   
   
  Competence: information about IALF membership; communication with IALF members; sending confirmation and membership certificates to approved members; sending membership newsletter
  membership(at)ialf.org

   

COORDINATORS & AMBASSADORS

SLOVENSKO

 • BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
   
  ŠVK, Lazovná 9, Banská Bystrica 
  Kontaktná osoba: Mgr. Robert Cimer
  Kompetencie: príprava priestorov a vybavenia na krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch knižnice; výpomoc pri realizovaní kôl Kvetu
   
  robert.cimer(at)svkbb.eu
  KOORDINÁTORI
   
  Mgr. Janka Kasarová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie infomailov a e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov
   
  jazykovebb(at)gmail.com
  Meno
  Kompetencie: spolukoordinácia BB krajských kôl; spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi poroty BB krajských kôl projektov
   

   

   

 • BRATISLAVSKÝ KRAJ

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
   
  SAUF  
  Kontaktná osoba: doc. Jana Bírová
  Kompetencie: zabezpečovanie a navrhovanie členov do odborných porôt projektov pre FJ: zabezpečenie a odovzdanie cien pre FJ kategóriu Kvetu
  jbirova(at)yahoo.fr

  KRJL PF UK  
  Kontaktná osoba: Mgr. Danka Nagyová
  Kompetencie: zabezpečenie priestorov a vybavenia na krajské kolá projektov; spolukoordinovanie krajských kôl Kvetu; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch KRJL; e-oznamovanie o projektoch; (KVET, MSZR, CHAIN, ŠTAFETA); zabezpečovanie študentov na výpomoc s realizáciou Kvetu a navrhovanie členov do odborných porôt 

  nagyova178(at)uniba.sk

   
  KOORDINÁTORI
   
  M
  Hlavný koordinátor

  Kompetencie: zodpovednosť za priebeh krajských kôl; zodpovednosť za kompletnosť hodnotiacich hárkov poroty; zodpovednosť za správnosť a úplnosť výsledkov a podkladov  krajských kôl; navrhovanie členov do porôt projektov


  Mgr. Danka Nagyová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; vypracovanie zoznamov súťažiacich; rozosielanie infomailov a e-pozvánok na krajské kolá projektov: rozoslanie e-Certifikátov
   
  jazykoveba(at)gmail.com
  Meno
  Kompetencie: spolukoordinovanie krajských kôl Kvetu
  l

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
  ŠVK, Lazovná 9 
  Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kopčanová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybaveniana krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch knižnice
   
  kopcanova(at
  KOORDINÁTORI  
  Mgr. Janka Kasarová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov
  jazykovebb(at)gmail.com

  Karmen Makaiová
  Kompetencie: spolukoordinácia BB krajských kôl; spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi poroty BB krajských kôl projektov
  jazykoveba(at)gmail.com

   

   

 • KOŠICKÝ KRAJ

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  KOORDINÁTORI
   
  Ing. Patrícia Krištofová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie infomailov a e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov; komunikácia a spolupráca s predsedkyňami/predsedami a členmi krajských porôt; rozoslanie e-Certifikátov
   
  jazykoveke(at)gmail.com
     
  AMBASÁDOR  
  Ing. Petronela Suer
  Kompetencie: úschova a odovzdanie neprevzatých tlačovín z projektov
  Dom techniky (VaV Academy)
  Južná tr. 2/A, Košice
  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
  ŠVK, Lazovná 9 
  Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kopčanová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybaveniana krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch knižnice
   
  zuzana.kopcanova(at)svkbb.eu
  KOORDINÁTORI
  Mgr. Janka Kasarová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov
  jazykovebb(at)gmail.com

  Karmen Makaiová
  Kompetencie: spolukoordinácia BB krajských kôl; spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi poroty BB krajských kôl projektov

  jazykoveba(at)gmail.com

   

   

 • PREŠOVSKÝ KRAJ

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI  
  CVČ ABC, Októbrova 30, Prešov
  Kontaktná osoba: Mgr. Elena Šimčíková
  Kompetencie: príprava priestorov a vybavenia na krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch centra
  simcikova(at)abccentrum.sk
   
  KOORDINÁTORI
   
  Ing. Patrícia Krištofová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie infomailov a e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov; komunikácia a spolupráca s predsedkyňami/predsedami a členmi krajských porôt; rozoslanie e-Certifikátov
   
  jazykovepo(at)gmail.com

   
   

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
  ŠVK, Lazovná 9 
  Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kopčanová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybaveniana krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch knižnice
   
  zuzana.kopcanova(at)svkbb.eu
  KOORDINÁTORI
  Mgr. Janka Kasarová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov
  jazykovebb(at)gmail.com

  Karmen Makaiová
  Kompetencie: spolukoordinácia BB krajských kôl; spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi poroty BB krajských kôl projektov

  jazykoveba(at)gmail.com

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
   
  Š 
  Kontaktná osoba: Mgr. 
  Kompetencie: príprava priestorov a vybavenia na krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom 
   
  (at)gmail.com
  KOORDINÁTORI
   
  Mgr. Patrícia Krištofová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov; komunikácia a spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi krajských porôt
   
  jazykoveke(at)gmail.com
  A
  Kompetencie: spolukoordinácia KE krajských kôl
  (at)gmail.com

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
  ŠVK, Lazovná 9 
  Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kopčanová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybaveniana krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch knižnice
   
  zuzana.kopcanova(at)svkbb.eu
  KOORDINÁTORI
  Mgr. Janka Kasarová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov
  jazykovebb(at)gmail.com

  Karmen Makaiová
  Kompetencie: spolukoordinácia BB krajských kôl; spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi poroty BB krajských kôl projektov

  jazykoveba(at)gmail.com

   

   

 • ŽILINSKÝ KRAJ

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
   
  Krajská knižnica Žilina, A. Bernoláka 47, Žilina  
  Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mjartanová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybavenia na krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom; výpomoc pri realizovaní krajských kôl Kvetu  
   
  mjartanova(at)krajskakniznicazilina.sk
  KOORDINÁTOR
   
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie infomailov a e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov jazykoveza(at)gmail.com
    KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
  ŠVK, Lazovná 9 
  Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kopčanová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybaveniana krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch knižnice
   
  zuzana.kopcanova(at)svkbb.eu
  KOORDINÁTORI
  Mgr. Janka Kasarová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov
  jazykovebb(at)gmail.com

  Karmen Makaiová
  Kompetencie: spolukoordinácia BB krajských kôl; spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi poroty BB krajských kôl projektov

  jazykoveba(at)gmail.com

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
   
  Š 
  Kontaktná osoba: Mgr. 
  Kompetencie: príprava priestorov a vybavenia na krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom 
   
  (at)gmail.com
  KOORDINÁTORI
   
  Mgr. Patrícia Krištofová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov; komunikácia a spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi krajských porôt
   
  jazykoveke(at)gmail.com
  A
  Kompetencie: spolukoordinácia KE krajských kôl
  (at)gmail.com

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
  ŠVK, Lazovná 9 
  Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Kopčanová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybaveniana krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch knižnice
   
  zuzana.kopcanova(at)svkbb.eu
  KOORDINÁTORI
  Mgr. Janka Kasarová
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov
  jazykovebb(at)gmail.com

  Karmen Makaiová
  Kompetencie: spolukoordinácia BB krajských kôl; spolupráca s predsedkyňou/predsedom a členmi poroty BB krajských kôl projektov

  jazykoveba(at)gmail.com

   

   

 • TRNAVSKÝ KRAJ

   

  MENO / NÁZOV A KOMPETENCIE KONTAKTY
     
  AMBASÁDORI
   
  CVČ KALOKAGATIA, Strelecká 1, Trnava 
  Kontaktná osoba: p. Eva Venhartová
  Kompetencie: príprava priestorov a vybavenia na krajské kolá projektov; úschova a odovzdanie neprevzatých tlačív ku krajským kolám do 60 dní od najvyššieho kola súťaže; distribúcia tlačovín k projektom v priestoroch cvč
   
  cvc.kalokagatia(at)gmail.com
  KOORDINÁTOR
  Kompetencie: prijímanie a spracovanie e-prihlášok na Kvet; rozosielanie infomailov a e-pozvánok na krajské kolá projektov; spolukoordinácia krajských kôl projektov jazykovett(at)gmail.com
     

   

ČESKÁ REPUBLIKA

 • HLAVNÍ KOORDINATOR

   

  KOMPETENCE KONTAKTY
     
  HLAVNÍ KOORDINÁTOR
   

  Kompetence: komunikace ohledně projektů a spolupráce; distribuce infomailů
  cr(at)ialf.org

   

POLAND

 • HEAD COORDINATOR

   

  COMPENTENCE CONTACT DETAILS
     
  HEAD COORDINATOR
   

  Competence: communication about projects and cooperation; distribution of infomails
  poland(at)ialf.org
  NAME AND COMPENTENCE CONTACT DETAILS
     
  HEAD COORDINATOR
   
  Mgr. 
  Competence: communication with participants, schools, teachers about projects; coordination of the national round(s) of the projects: My Dictionary From Reality, Language Relay
   
  hungary(at)ialf.org

   

HUNGARY

 • HEAD COORDINATOR

   

  COMPENTENCE CONTACT DETAILS
     
  HEAD COORDINATOR
   
   
  Competence: communication about projects and cooperation; distribution of infomails

   
  hungary(at)ialf.org

OTHER COUNTRIES:  

AMBASSADORS 

SVK BB
 
 
 SAUF 
 
CVC ABC

 

 

 

 

Contact

IALF, o. z.
Operating in: SVK, CZ, PL, HU, UK, ES, AU & EU

© IALF since 2010

Make a free websiteWebnode