Welcome to IALF (International Association of Language Fans) website.

Vitajte na stránke IALF.

 

If you like languages, you are on the right place!

Ak máte radi jazyky, ste na správnom mieste.

 

IALF is for everyone, from 1 to 100+, pupils, students, professionals (teachers, translators, etc.), and also for schools, companies, organizations...

IALF je pre každého, od 1 do 100+ rokov, žiakov, študentov, profesionálov (učiteľov, prekladateľov, atď.) a tiež školy, firmy, organizácie... 

 

Languages are fun,

so I am a language fan!

Join us! Pridajte sa k nám!

Have you won, or been given a membership card?

To activate your membership, fill in this form and send it to us via e-mail, fill in the number written on the card in the form next to your surname.

Vyhral si, alebo si dostal ako darček členskú kartu?

Pre aktiváciu členstva vyplň tento formulár a pošli nám ho e-mailom. Do formuláru nápíš vedľa svojho priezviska číslo uvedené na darčekovej karte.